NUNTI BO

Nunti je kombinácia dvoch zbraní, a to nunti bo a dvoch nunti sai. Nunti bo je go shaku bo (5-stopové bo), na ktorého jednom konci je pevne ukotvená jedna Nunti sai. Samotná nunti sai je zbraň podobná manji sai, pričom nemá rukoväť a obe monouchi sú rovnako dlhé. Techniky s nunti bo pochádzajú aj od majstra Kingai z Číny a sú aj trochu ovplyvnené technikami z ostrova Tsuken jima. Nunti sai sa nepoužívajú samostatne ako zbrane, aj keď by sa dala používať ako manji sai, používa sa však iba na techniku nunti sai nage, tj na hod.
Shinpo Matayoshi vytvoril v 90. rokoch kata zvanú Nunti no ti, príp. Nunti kata. Je zložená z niekoľkých stále sa opakujúcich techník a kombinácií, vrátane hodov v priebehu cvičenia kata. Ďalej si však študenti Senseia Matayoshiho pamätajú, že v priebehu 60. rokov s ním cvičili kata Tsuken no kon, adaptovanú na nunti.

Návrat hore